Холбоо барих Утас : 77101313
 
25% ХҮРТЭЛ ХЯМД
Бүх бараа бусдаас хямд мөн олон төрөл.
 
ХҮРГЭЛТ
Таны захиалсан барааг өдөрт нь хүргэх болно.
 
НӨАТ СУГАЛАА
Бүх барааны үнэд НӨАТ багтсан.

Антивирусны програм

Антивирусны програм


Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 25-49ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 25-49 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮59,710
₮59,710
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 50-99ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 50-99 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮57,820
₮57,820
Panda  Global Protection 2016 - 10 хэрэглэгч / 1жил
₮210,000
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 100-149ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 100-149 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийл..
₮53,790
₮53,790
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 150-249ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 150-249 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийл..
₮49,690
₮49,690
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 250-4999ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 250-4999 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор ний..
₮47,240
₮47,240
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 10-14ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 10-14 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮98,610
₮98,610
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 15-19ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 15-19 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮95,520
₮95,520
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 20-24ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 20-24 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮89,780
₮89,780
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 25-49ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 25-49 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮84,370
₮84,370
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 50-99ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 50-99 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮81,610
₮81,610
Kaspersky Endpoint Security for Cloud - Base 1 year License / Хэрэглэгч 10-14ш

Kaspersky Endpoint Security for Cloud - Base 1 year License / Хэрэглэгч..

 * Хэрэглэгчийн тоо 10-14 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮63,800
₮63,800
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 100-149ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 100-149 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийл..
₮75,730
₮75,730
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 150-249ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 150-249 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийл..
₮69,790
₮69,790
Нийт 136-150 хуудасны 151 (11 хуудас)