Холбоо барих Утас : 77101313
 
25% ХҮРТЭЛ ХЯМД
Бүх бараа бусдаас хямд мөн олон төрөл.
 
ХҮРГЭЛТ
Таны захиалсан барааг өдөрт нь хүргэх болно.
 
НӨАТ СУГАЛАА
Бүх барааны үнэд НӨАТ багтсан.

Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security for Business - Core - Base 1 year License / Хэрэглэгч 15-19ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Core - Base 1 year License / Хэрэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 5-9 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүүлн..
₮42,540
₮42,540
Kaspersky Endpoint Security for Business - Core - Base 1 year License / Хэрэглэгч 20-24ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Core - Base 1 year License / Хэрэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 20-24 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮40,150
₮40,150
Kaspersky Endpoint Security for Business - Core - Base 1 year License / Хэрэглэгч 25-49ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Core - Base 1 year License / Хэрэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 5-9 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүүлн..
₮37,900
₮37,900
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 10-14ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 10-14 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮69,550
₮69,550
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 15-19ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 15-19 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮67,430
₮67,430
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 20-24ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 20-24 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮63,440
₮63,440
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 25-49ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 25-49 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮59,710
₮59,710
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 50-99ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 50-99 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮57,820
₮57,820
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 100-149ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 100-149 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийл..
₮53,790
₮53,790
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 150-249ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 150-249 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийл..
₮49,690
₮49,690
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэрэглэгч 250-4999ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Select - Base 1 year License / Хэр..

 * Хэрэглэгчийн тоо 250-4999 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор ний..
₮47,240
₮47,240
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 10-14ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 10-14 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮98,610
₮98,610
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 15-19ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 15-19 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮95,520
₮95,520
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 20-24ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 20-24 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮89,780
₮89,780
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэрэглэгч 25-49ш

Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced - Base 1 year License / Хэ..

 * Хэрэглэгчийн тоо 25-49 үед энэхүү үнээр бодогдоно. * Захиалгыг 1-3 хоногын дотор нийлүү..
₮84,370
₮84,370
Нийт 16-30 хуудасны 34 (3 хуудас)